Verwijderen en wegschrijven van de EGR klep. U kunt bij Ttune-Chiptuning terecht wanneer u de EGR klep van uw auto wilt laten verwijderen of weg wilt laten schrijven.


Wat is een EGR klep?

Een EGR (Exhast Gas Recirculation),(Uitlaat Gas Recirculatie) heeft als taak om een gedeelte van de uitlaatgassen terug te voeren naar de motor. Dit brengt milieu technische voordelen met zich mee. Een groot nadeel hiervan is dat er in de motor op langere termijn inwendige vervuiling optreedt.

VAG DSG Tuning
Gevolgen van een vervuilde EGR klep:

Wanneer de EGR klep ernstig vervuild is kunnen er de volgende storingen ontstaan:

* Minder vermogen.
* Het verbruik zal omhoog gaan.
* Motor houd in en/of stottert tijdens het optrekken.
* Extra vervuiling van de luchtinlaat.
* Motormanagement storingslampje kan gaan branden.

Wat kan Ttune-Chiptuning precies voor u betekenen?

Ttune-Chiptuning beschikt over de kennis en kwaliteit om bij de meeste motortype de EGR-klep softwarematig af te sluiten en/of de foutcodes te omzeilen.
Hierdoor zullen er geen problemen zijn bij de APK Keuringen!.


De voordelen van het dichtzetten van de EGR klep:
  • De motor krijgt meer verse lucht voor de verbranding.
  • Luchtinlaat word minder vervuild.
  • De auto produceert minder roetuitstoot tijdens het rijden.
  • Geen kosten meer aan de EGR klep, deze zijn vrij kostbaar.
  • Verhoogd de levensduur van de motor.


De kosten voor het uitschakelen van de EGR klep bedragen bij Ttune-Chiptuning vanaf €200,-(inclusief BTW).

Wanneer er meer werkzaamheden verricht dienen te worden bedraagt dit €60,- per extra uur.(extra kosten worden altijd eerst besproken).